كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم :ثبت نام و انتخاب واحد از تاریخ 1396/11/1 در سامانه گلستان

مهلت ثبت نام و انتخاب واحد از تاریخ 1396/11/1 در سامانه گلستان از مسیر زیر فعال  است .

ثبت نام ------> عملیات ثبت نام ------> ثبت نام اصلی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما