كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اطلاعیه
دایر شدن سرویس رفت و برگشت اصفهان از دانشگاه پیام نور واحد ورزنه به اطلاع دانشجویان عزیز غیر بومی می رساند سرویس رفت و برگشت از محل ترمینال جی اصفهان به دانشگاه و بالعکس از تاریخ  18/7/96 دایر می باشد.
 ساعت حرکت صبح از محل ترمینال  7 صبح
ساعت حرکت بعد از ظهر از محل دانشگاه 16:15

شماره تلفن نگهبانی دانشگاه :03158100400
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر