كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اطلاعیه
ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه دولتی پیام نور آغاز شد. زمان ثبت نام تا ششم شهریور ماه 98 برای ثبت نام : مراجعه حضوری به دانشگاه پیام نور واحد ورزنه ویا مراجعه به سایت www.sanjesh.org
ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه دولتی پیام نور آغاز شد.
زمان ثبت نام تا ششم شهریور ماه 98 برای ثبت نام  :
مراجعه حضوری به دانشگاه پیام نور واحد ورزنه
ویا مراجعه به سایت http://register1.sanjesh.org/sarasariup
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر