كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
وام
قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه بدین وسیله به اطلاع می رساند، کلیه دانشجویان گرامی متقاضی وام شهریه جهت ثبت درخواست وام می توانند با مراجعه به  امور دانشجویی واحد نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.لازم به ذکر است ثبت درخواست به منزله تایید درخواست وام نمی باشد و در صورت تکمیل و تایید مدارک و تامین اعتبار، افراد متقاضی در اولویت قرار خواهند گرفت.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر