كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
پیام نور
قابل توجه كليه دانشجويان محترم انتخاب محل آزمون از تاریخ 29/8/97 در سامانه گلستان

دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد جهت انتخاب محل آزمون خود مي توانند از تاريخ  97/08/29 الي 97/09/08 از مسير زير اقدام نماييد:

ورود به منوي 1- آموزش 2- دانشجو 3- درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون

توجه 1: دانشجويان بدهكار پس از 24 ساعت  از زمان پرداخت شهريه قادر به انتخاب محل آزمون خود مي باشند.

توجه 2: كليه متقاضيان پس از ثبت انتخاب محل آزمون ملزم به پرداخت مبلغ 50 هزار تومان مي باشند. 

توجه 3: در مراكز تهران جنوب , تهران شمال ,تهران غرب و تهران شرق دانشجو صرفا مجاز به انتخاب يكي از اين مراكز مطابق با رشته اجرايي در هر يك از اين مراكز مي باشد.

توجه 4: دانشجويان برون مرزي مجاز به انتخاب محل آزمون نمي باشند.

توجه 5: اگر دانشجويي قصد ندارد كه محل آزمون خود را خارج از مركز تحصيلي خود قرار دهد نياز به انجام عمليات در اين پردازش ندارد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر