كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
پیام نور
قابل توجه دانشجویان محترم بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه پیام نور

بخش های مسابقه: آوایی پژوهشی فناوری معارفی هنری ادبی

  آدرس ثبت نام:   quranst.pnu.ac.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر