كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اطلاعیه
قابل توجه كليه دانشجويان محترم تمدید مهلت انخاب واحد و درخواست مهمانی نیسمال بهار 98-97

زمان ثبت نام و انتخاب واحد از تاريخ 97/11/17 الي 97/11/23 در سامانه گلستان تمديد شد.

شايان ذكر است مهلت ثبت و درخواست مهماني نيمسال جاري مجددا از تاريخ 97/11/23 الي 97/12/02 فعال مي گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر