كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اطلاعیه
تغییر ساعات کاری دانشگاه پیام نور ورزنه از ابتدای اردیبهشت ماه 1398 به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم می رساند ساعات کاری دانشگاه پیام نور ورزنه از ابتدای اردیبهشت ماه 1398 به شرح ذیل می باشد:
 شنبه تا چهارشنبه : از ساعت 07:30 لغایت 15:30
 پنجشنبه: تعطیل
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر